Home Vår vision våra tjänster Om oss

Syftet med Qi Gong övningar, så som jag praktiserar dem, är meditation och att stressa av.  Utöver detta så stimuleras kroppens naturliga funktioner för att återskapa och behålla din fysiska och psykiska hälsa.   
De olika stilar av Qi Gong skiljer sig något i sin utformning, men alla har fyra saker gemensamt.

1., ÖVNINGARNA UTFÖRS MYCKET SAKTA
Du rör dig liksom i ultrarapid

2., ANDNINGEN FÖRBLIR NORMAL
Du lägger märke på din andning, men undviker att påverka andningen.  Låt andningen flöda i harmoni med rörelserna.

3., ÖVNINGARNA UTFÖRS UTAN MINSTA ANSTRÄNGNING
Du övar inte med vilja utan så som om du vore en marionett. Du följer övningens struktur med en energi som har sitt ursprung i ditt centrum.

4., DIN UPPMÄRKSAMHET RIKTAS UNDER HELA ÖVNINGEN MOT ETT OMRÅDE
Det sker inte med spänd koncentration utan mjuk och samlat.

DESSA RIKTLINJER ÄR GEMENSAMMA FÖR ALLA TYPER AV QI GONG.

Den tradition som jag följer heter Hui Chun Gong. Även inom denna stil finns olika varianter om man ser olika utövare på Youtube. Det som skiljer mitt sätt att praktisera från alla andra stilar, så som jag har lärt mig, är att alla övningar börjas med ett leende och en inre föreställning om att du ser dig själv som ung, fräsch och vacker. Detta moment kallas i modern tid för positiv affirmation och är en viktig del i varje övning. Likaså, så uppmuntrar jag dig att upptäcka den symbolik som finns dold i varje övning.  
Välkommen
Augustin Schauermann

telefon 0739 41 76 47
augustin@schauermann.se


Tillbaka till början