Grovt förenklat kan man säga att den västerländska medicinen betraktar i princip för det mesta den mänskliga kroppen som en maskin. Så gott som varje del kan repareras respektive ersättas. Det är ett paradigmskifte på gång, men det omfattar inte vården som helhet.


Genom det stora antalet sårade som plåstrades om under de senaste två världskrigen och bl.a. de experiment som ”Mengele” gjorde på judiska barn i koncentrationslägren, har de västerländska läkarna fått stora kunskaper och en skicklighet att ersätta och laga skadade delar av kroppen. Denna kunskap är mera ”fältskärarkonst” än läkekonst.


I den kinesiska traditionen däremot ser man den mänskliga kroppen som energier och en del i en större helhet – en del i  vår universum.

Sjukdom uppstår, när de olika energierna som genomströmmar din kropp har varit  i obalans en längre tid. Läkarens uppgift är då att tillsammans med dig åter balansera energierna. Att balansera energierna  är en mycket subtil process och kräver att du lyssnar på din kropp och meddelar Linda QingRong Luo din  reaktion på behandlingen.


LÄNK TILL BOKNING
prisuppgift och alla behandligsformer


En adekvat behandling

kan vara örtterapi, massage, akupunktur, förändringar i kosten, andningsövningar med flera.

Resultatet av Rong´s behandlingar, när de är som bäst, är att du lär dig känna igen obalanser i din kropp på ett mycket tidigt stadium. Då har du lärt dig att framöver, när obalanser uppstår, göra åtgärder innan det uppkommer symtom eller mera allvarlig sjukdom uppstår.


Se Världshälsoorganisationens (WHO´s) lista över sjukdomar och åkommor som kan behandlas med akupunktur:


Akupunktur lindrar svår fibromyalgiTILL TOPPEN