Home Vår vision våra tjänster Om oss

Vi erbjuder


Kinesisk medicin & massage

Linda Luo läkare i kinesisk medicin
har ett otal olika behandlingsmetoder

OBS ej västerländsk medicin

Coachning

Att uppnå mål
Terapisamtal
Reflektioner om livet

Stress- och krishantering

Förebygga - Lindra - Bota

Skratt och humor som väg
till bättre självkännedom och lycka


Qi Gong kurser

Återskap och behåll din fysiska och psykiska hälsaallt till överkomliga priser om du

går några steg extra

Se prislista

Telefon 0739 41 76 47

augustin@schauermann.se

Välkommen till Vårda Livet

Holbergsgatan93

LIVS & HÄLSOVÅRD

&

Bromma
Massage & akupunktur