Home Vår vision våra tjänster Om oss

Vi erbjuder

Coachning

Att uppnå mål
Terapisamtal
Reflektioner om livet

Stress- och krishantering

Förebygga - Lindra - Bota

Skratt och humor som väg
till bättre självkännedom och lycka


Vi förmedlar
Kinesisk medicin

allt till överkomliga priser
Se prislista

Telefon 0739 41 76 47

augustin@schauermann.seVälkommen till Vårda Livet

Holbergsgatan93

LIVS & HÄLSOVÅRD